PROGRAM PARTNERSKI

Regulamin programu partnerskiego

 1. Przystąpienie do programu partnerskiego ProjektKomunikacja.pl

  W celu przystąpienia do programu partnerskiego ProjektKomunikacja.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, który następnie przekazywany jest do administratora strony internetowej ProjektKomunikacja.pl. Administrator na podstawie przekazanych danych podejmie decyzję o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia.

  Warunkiem koniecznym do przystąpienia do programu partnerskiego ProjektKomunikacja.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 2. Korzystanie z materiałów promocyjnych ProjektKomunikacja.pl

  Każdy uczestnik programu partnerskiego ProjektKomunikacja.pl będzie mógł promować pakiety dostępne na stronie ProjektKomunikacja.pl przy użyciu bannerów internetowych oraz plakatów i ulotek na temat projektu. Przekazane przez Administratora strony ProjektKomunikacja.pl materiały promocyjne mogą być rozpowszechnianie w siedzibie i placówkach Partnera lub na jego stronach internetowych pod warunkiem, że nie działają one w sprzeczności z prawem kraju na terenie którego są hostowane.

  ProjektKomunikacja.pl udziela każdemu Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z materiałów promocyjnych dostępnych w programie.

  Partner może kopiować treści zawarte na stronie ProjektKomunikacja.pl oraz dostępne w materiałach promocyjnych nt. Projektu.

 3. Prowizje

  Za sprzedaż wygenerowaną przy użyciu bannerów internetowych lub materiałów promocyjnych Partner otrzyma prowizję. Wysokość prowizji stanowi 10% (słownie dziesięć procent) wartości sprzedanego pakietu. Prowizja należy się tylko za transakcje w pełni opłacone i zrealizowane (pakiet został dostarczony do klienta).

 4. Wypłata prowizji

  Należna prowizja jest wypłacana na koniec miesiąca kalendarzowego na podstawie rachunku wystawionego przez Partnera.

 5. Dozwolone metody promocji ProjektKomunikacja.pl

  Partnerzy korzystający z programu partnerskiego ProjektKomunikacja.pl mogą wykorzystywać dostępne narzędzia promocyjne, tj. bannery internetowe, plakaty czy ulotki. Niedozwolone są jakiekolwiek akcje promocyjne w Internecie prowadzone przy użyciu technik spamu, a w szczególności zabronione jest:

  • wysyłanie kampanii e-mailowych do użytkowników, którzy nie wyrazili Partnerowi zgody na otrzymywanie od niego korespondencji marketingowej,
  • spamowanie for internetowych i blogów,
  • spamowanie telefonów komórkowych.

  Wykrycie stosowania niedozwolonych metod promocji spowoduje natychmiastowe usunięcie Partnera z grona Partnerów Programu ProjektKomunikacja.pl Jeżeli działania Partnera narażą ProjektKomunikacja.pl na straty finansowe, zostanie on obciążony tymi kosztami.

  Niedozwolone jest reklamowanie i pozycjonowanie w wyszukiwarkach stron Partnera na słowa kluczowe zawierające nazwy produktów. Oznacza to, że:

  • wszelkie celowe i masowo podejmowane działania mające na celu wypozycjonowanie strony na frazy produktowe są zabronione, w razie wykrycia takich działań zastrzegamy możliwość usunięcia Partnera z grona Partnerów Programu,
  • jeśli wysokie pozycje stron Partnerów dla fraz produktowych zostaną uzyskane w sposób naturalny nie grozi to żadnymi konsekwencjami.

  Niedozwolona jest sprzedaż pakietów w serwisach aukcyjnych (np. Allegro, eBay, itp.).

  Partner ProjektKomunikacja.pl zobowiązuje się do przestrzegania regulacji prawnych kraju w którym promuje produkty z oferty.

  Odpowiedzialność za teksty oraz grafiki umieszczane na stronach Partnera ponosi wyłącznie Partner.

KLIENCI