Public Relations

Oferujemy kompleksowe działania w obszarze Public Relations. W zależności od potrzeb i oczekiwań, możemy wdrożyć pełną strategię komunikacyjną lub realizować wybrane elementy PR.

 • CZYTAJ WIĘCEJ

Komunikacja wewnętrzna

Oferujemy szeroki pakiet świadczonych usług w ramach komunikacji wewnętrznej:

 • prowadzenie procesów szkoleniowo-doradczych;
 • strategie działań komunikacyjnych z pracownikami;
 • koordynacja procesów o charakterze integracyjnym;
 • tworzenie gazetki pracowniczej (wewnętrznej) lub biuletynu i zapewnienie jej terminowego wydawania;
 • pisanie i redagowanie tekstów do biuletynów informacyjnych/firmowych;
 • prowadzenie firmowego intranetu oraz nadzór redakcyjny nad stroną internetową;
 • umacnianie więzi pracowników z firmą (konkursy, programy integracyjne dla pracowników);
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialnego biznesu i programów sponsorskich;
 • organizacja imprez i wydarzeń firmowych;
 • tworzenie pakietów powitalnych dla pracowników.

Komunikacja marki (PR oraz e-PR)

W ramach komunikacji marki świadczymy następujące usługi:

 • przygotowanie kompleksowej strategii komunikacji marki/produktu;
 • komunikacja z mediami (w tym prowadzenie biura prasowego).

  o charakterze pro-aktywnym

  • informacje prasowe;
  • artykuły eksperckie;
  • komentarze eksperckie;
  • case study (tzw. studia przypadku);
  • backgroundery (tzw. materiały informacyjne) inspirujące media.

  o charakterze reaktywnym

  • odpowiadanie na bieżące zapotrzebowanie mediów;
  • tworzenie oświadczeń i stanowisk dla zarządu/właścicieli;
 • działania związane z wprowadzeniem marki/produktu na polski rynek;
 • tworzenie media planów dla konkretnych marek/produktów;
 • tworzenie programów partnerskich, lojalnościowych oraz cross-sellingowych;
 • promocja i komunikacja wokół konkretnych wydarzeń i projektów;
 • doradztwo biznesowe i sponsoringowe;
 • szeroko pojęte działania w obszarze e-PR.

W ramach komunikacji marki oferujemy też działania w obszarze social media, czyli mediów społecznościowych.

Komunikacja antykryzysowa

Działania w obszarze komunikacji antykryzysowej prowadzimy w dwóch obszarach:

 • działania o charakterze profilaktycznym (zapobiegającym lub przygotowującym firmę na wystąpienie takich sytuacji):
  • zaprojektowanie i wdrożenie procedur antykryzysowych;
  • szkolenie dla kluczowych pracowników, zarządu lub właścicieli na wypadek pojawienia się takiej sytuacji;
 • działania o charakterze reaktywnym (gdy wystąpi sytuacja kryzysowa);
  • wdrażanie procedur antykryzysowych dla różnych grup pracowniczych w firmie;
  • przygotowanie kluczowych pracowników w firmie na kontakt z mediami oraz opinią publiczną.

CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu)

Społeczna odpowiedzialność za swoje czyny kształtuje wizerunek przedsiębiorstwa jako dojrzałego biznesowo, działającego w oparciu o wysokie standardy moralne i etyczne podmiotu. Długofalowe działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększają wiarygodność firmy w oczach różnych grup – klientów, partnerów biznesowych, podwykonawców oraz społeczności lokalnej. Strategię działań w tym obszarze dostosowujemy do potrzeb, a przede wszystkim możliwości finansowych firmy. Realizacja działań w tym zakresie składa się z dwóch faz:

 • przygotowanie kompleksowej strategii działań CSR uwzględniające interesy i potrzeby danej organizacji;
 • realizacja strategii w oparciu o ustalone przekazy, cele i wartości.

Marketing

Oferujemy szerokie spektrum działań w obszarze marketingu: kampanie marketingowe, nadzór, doradztwo oraz kreacja wybranych narzędzi reklamowych/marketingowych.

 • CZYTAJ WIĘCEJ

Obszary działań marketingowych:

 • tworzenie kompleksowych kampanii marketingowych dla konkretnych produktów, marek bądź usług;
 • nadzór nad realizacją kampanii marketingowych;
 • doradztwo w zakresie doboru odpowiednich narzędzi i rozwiązań marketingowych/reklamowych;
 • kreacja wybranych narzędzi reklamowych/marketingowych.

Relacje inwestorskie

Działania w obszarze relacji inwestorskich (tzw. Investor Relations) kierujemy do spółek notowanych na rynku GPW w Warszawie, NewConnect oraz Catalyst.

 • CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalizujemy się w prowadzeniu transparentnej polityki komunikacyjnej wobec wszystkich grup uczestników rynku kapitałowego. Jej celem jest zwiększenie wiarygodności, a co za tym idzie wartości giełdowej podmiotów notowanych na wyżej wymienionych rynkach. Oferujemy następujące rozwiązania:

 • utrzymywanie stałych relacji z mediami finansowymi, inwestorskimi oraz biznesowymi (zgodnie z obowiązkami informacyjnymi emitenta);
 • utrzymywanie stałych relacji z analitykami i zarządzającymi;
  • organizacja road-show;
  • organizacja spotkań grupowych z inwestorami przy okazji ważnych wydarzeń dla spółki (np. publikacja raportów okresowych);
  • organizacja spotkań one-to-one z analitykami;
  • tworzenie materiałów informacyjnych na spotkania (prezentacje inwestorskie, backgroundery, kluczowe informacje o spółce);
 • tworzenie szczegółowej strategii komunikacyjnej związanej z procesem IPO;
 • realizacja strategii komunikacyjnej związanej z procesem IPO;
 • doradztwo w zakresie uczestnictwa w wybranych projektach/wydarzeniach inwestorskich;
 • doradztwo w zakresie struktury i treści zakładki „Relacje inwestorskie” na stronie internetowej spółki;
 • szeroko pojęte wsparcie biznesowe, marketingowe oraz sponsoringowe.

Doradztwo i consulting

Przed rozpoczęciem działań poznajemy sektor oraz specyfikę działalności podmiotu, co umożliwia nam dobranie optymalnych pod kątem efektywności narzędzi i rozwiązań komunikacyjnych.

 • CZYTAJ WIĘCEJ

To wszystko, w połączeniu z dogłębną znajomością specyfiki wybranych środowisk biznesowych, pozwala projektować skuteczne kampanie marketingowe - sprofilowane na osiągnięcie konkretnych celów zgodnych z oczekiwaniami klienta.

Szkolenia

W naszej ofercie znajdują się szkolenia, które można z powodzeniem wdrażać w różnych działach, dywizjach i grupach pracowników w firmie.

 • CZYTAJ WIĘCEJ

Zakres:

 • szkolenie medialne (dla zarządu i kluczowych pracowników w firmie);
 • efektywność komunikacyjna;
 • przeciwdziałania anomii pracowniczej;
 • budowanie etosu pracowniczego;
 • wprowadzanie programu wspierania pracowników (EAP);
 • efektywne wykorzystanie potencjału pracowniczego;
 • kompetencje miękkie.

Eventy

Mamy doświadczenie w obsłudze eventów dla grupy od kilkudziesięciu do kilku tysięcy uczestników. Zapewniamy pełną oprawę medialną, czyli promocję wydarzenia w mediach.

 • CZYTAJ WIĘCEJ

Oferujemy między innymi:

 • konferencje i spotkania prasowe;
 • debaty i panele dyskusyjne;
 • udział firm w targach, sympozjach i konferencjach;
 • koncerty, przeglądy itd.;
 • wykłady znanych osobistości, autorytetów;
 • imprezy integracyjne/pracownicze;
 • i wiele innych dostosowanych do możliwości finansowych oraz oczekiwań klienta.

Strony www

Tworzymy i administrujemy strony oraz sklepy internetowe. Zakres naszych działań obejmuje przygotowanie projektu graficznego, struktury strony, treści, szkoleń oraz nadzoru.

 • CZYTAJ WIĘCEJ

Zakres naszych działań obejmuje następujące elementy:

 • przygotowanie projektu graficznego oraz struktury strony;
 • przygotowanie treści na stronę internetową;
 • uruchomienie strony oraz jej konfiguracja;
 • testowanie strony internetowej;
 • szkolenie z obsługi strony internetowej;
 • serwis strony internetowej oraz wdrażanie kolejnych rozwiązań i funkcjonalności.

Design

Tworzymy wszystkie elementy identyfikacji wizualnej marki, produktu bądź firmy: logotypy, znaki graficzne oraz towarowe, reklamy, gadżety, upominki i dużo więcej.

 • CZYTAJ WIĘCEJ
 • logotypy, znaki graficzne oraz towarowe (z księgą znaku);
 • narzędzia BTL – ulotki, foldery, plakaty, naklejki itd.;
 • reklamy prasowe oraz internetowe (wszystkie dostępne na rynku formaty);
 • spoty reklamowe, wizualizacja oraz animacje;
 • gadżety i upominki;
 • i dużo więcej.

KLIENCI